Czy powinieneś inwestować w obligacje?

Czy powinieneś inwestować w obligacje?

Jeśli szukasz bezpiecznego i przewidywalnego zwrotu z inwestycji, powinieneś rozważyć inwestowanie w obligacje. Ta klasa aktywów od dawna stanowi bezpieczną przystań dla inwestorów chcących zdywersyfikować swoje inwestycje od akcji i zwiększyć ochronę kapitału. Chociaż rynek może obecnie doświadczać spowolnienia, nie jest to czas na sprzedaż obligacji.

Mimo że ceny obligacji mają tendencję do negatywnego związku ze stopami procentowymi, trzymanie obligacji w środowisku rosnących stóp procentowych może wydawać się rozsądne. Chociaż ten rodzaj inwestycji jest często zarezerwowany dla funduszy hedgingowych i funduszy emerytalnych, inwestorzy pracujący w niepełnym wymiarze godzin nie powinni go ignorować. A jeśli planujesz trzymać obligacje przez długi czas, będą one pełnić ważną rolę w Twoim portfelu, ponieważ mogą Cię chronić przed korektami na giełdzie.

Istnieją jednak pewne wady obligacji. Rynek obligacji jest mniej przejrzysty niż rynek akcji, więc możesz mieć trudności z oceną, jaka jest uczciwa cena. Ponadto, zwrot z inwestycji w obligacje jest mniejszy niż z akcji. Jeśli jednak planujesz inwestować przez długi czas i chcesz zdywersyfikować swój portfel, inwestowanie w obligacje może mieć większy sens.

Kolejnym minusem inwestowania w obligacje jest to, że mogą być one skomplikowane i wiążą się z dużym ryzykiem. Inwestując w obligacje, trzeba pamiętać o ryzyku stopy procentowej i ryzyku kredytowym. Skrócenie czasu trwania obligacji i zabezpieczenie stóp procentowych może pomóc w ograniczeniu szkód w przypadku wzrostu stóp procentowych. Inne strategie inwestycyjne mogą skupiać się na zabezpieczaniu stóp procentowych i obligacjach o krótkim czasie trwania. Strategie te zazwyczaj nie są odpowiednie dla wszystkich.

Jeśli chodzi o inwestycje, należy rozważyć zalety i wady poszczególnych obligacji i funduszy obligacji w odniesieniu do osobistych preferencji i okoliczności. W zależności od Twoich celów finansowych, ram czasowych i tolerancji ryzyka, będziesz musiał zdecydować, która opcja jest dla Ciebie najlepsza. Kiedy są Państwo gotowi do podjęcia decyzji, mogą Państwo spojrzeć na poniższą tabelę i rozważyć, jaki rodzaj obligacji jest dla Państwa najlepszy. Pomocne może być również skonsultowanie się z doradcą finansowym w celu uzyskania porady.

Na czym polegają inwestycje interesu publicznego? Sprawdź na https://przemyslaneinwestycje.pl/rodzaje-inwestycji/vvkp/na-czym-polegaja-inwestycje-interesu-publicznego.html

Inwestując w obligacje, zawsze należy odrobić pracę domową. Zacznij od czytania książek i artykułów na ten temat. Możesz również odwiedzić lokalną bibliotekę lub sprawdzić informacje online. Powinieneś również zwrócić uwagę na komentarze dotyczące stałych dochodów. Ponadto, powinieneś znać podstawową matematykę inwestowania w obligacje. Wreszcie, należy przeczytać oświadczenie o ofercie obligacji, które zawiera informacje na temat struktury każdej obligacji.

Jednym z największych ryzyk związanych z obligacjami jest default. Może ono spowodować, że emitent nie spłaci długu, a tym samym inwestor spłacający dług nie otrzyma pieniędzy. Ryzyka tego można jednak uniknąć poprzez dywersyfikację pomiędzy różnymi emitentami. Metoda ta może być jednak kosztowna dla niektórych inwestorów.

Obligacje to dłużne papiery wartościowe emitowane przez korporacje i podmioty rządowe. Kupując obligację, pożyczasz pieniądze emitentowi, który spłaca je wraz z odsetkami. Następnie, w terminie wykupu, otrzymujesz zwrot kapitału. Otrzymasz również powtarzające się płatności odsetek, co pomoże Ci zbudować stabilny strumień dochodów.

Kolejną zaletą obligacji jest to, że są one obarczone niższym ryzykiem niż akcje. Dzięki stałej stopie procentowej i regularnej wypłacie odsetek, obligacje mogą zapewnić stały strumień stałego dochodu przez długi okres czasu. Jest mało prawdopodobne, że emitent nie wywiąże się ze spłaty obligacji, co oznacza, że powinieneś otrzymać z powrotem kwotę główną wraz z odsetkami.

Wybierając najlepszy fundusz obligacji, spójrz na całkowitą stopę zwrotu. Całkowity zwrot obejmuje dochód i zmiany wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto, szukaj funduszu o niskich kosztach. Zazwyczaj fundusze obligacji o podobnych celach inwestycyjnych mają tendencję do posiadania podobnych papierów wartościowych. Zarządzający funduszami mogą jednak zwiększyć rentowność poprzez zmniejszenie wydatków lub podjęcie większego ryzyka. Jeżeli fundusz ma rentowność wyższą niż jego rówieśnicy, mogą za to odpowiadać niskie opłaty.

Inwestowanie w obligacje może również chronić Twoje pieniądze przed spowolnieniem gospodarczym. Spowolnienie w gospodarce zwykle prowadzi do spadku rentowności akcji i zysków korporacji. W takich okolicznościach dochód z inwestycji w obligacje będzie bardziej wartościowy.

Previous Rozwój technologii a opieka zdrowotna – trendy zdrowotne

Może to Ci się spodoba

Małopolscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podczas Mistrzostw Europy UEFA EURO U21

Za nami drugi mecz grupy C turnieju finałowego Mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej. W środę ( 21.06.) w Krakowie, na stadionie piłkarskim  przy ul. Kałuży miało miejsce spotkanie reprezentacji

Uniwersytet Jagielloński gruntownie modernizuje swój kampus medyczny

Collegium Medicum, czyli kampus medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zostanie gruntownie odnowiony. Będzie to możliwe dzięki współpracy uczelni z partnerem prywatnym – spółką Neoświat. Jak wyjaśnia prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. Collegium

Małopolscy policjanci promują konkurs „Odblaskowa Szkoła” na naradach dla dyrektorów szkół podstawowych

W poniedziałek 28 sierpnia br. w kinie Kijów w Krakowie odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli policjanci

Policjanci zalecają ostrożność przy zakupach w sieci

Wraz z rozwojem techniki i powszechnym  dostępem do sieci  klienci coraz częściej robią zakupy  przez Internet. Jak wszyscy wiemy, wiąże się to z możliwością zakupów  bez konieczności wychodzenia z domu.

Święto Policji w KPP w Krakowie

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie, odbyła się uroczystość upamiętniająca 98 rocznicę powstania polskiej Policji. W obchodach udział wzięli: insp. Krzysztof Król, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, mł. insp.

Szlachetna Paczka z magistratu

Praktycznie z listy wszystko zostało już zakupione i spakowane. „Szlachetna Paczka” wkrótce opuści budynek magistratu i trafi do potrzebującej rodziny z Kędzierzyna-Koźla. Miejscy urzędnicy oraz radni już po raz piąty

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź